روستای کزج- اخبار و رویدادها
تصاویری از معابر و اماکن بهسازی شده روستا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1390/6/26 | 
تعدادی تصویر جدید از روستا توسط آقای بهرام تیمورنیا برای سایت ارسال شده بود که در بخش آلبوم تصاویر قرار گرفت (اینجا را ببینید).
نشانی مطلب در وبگاه روستای کزج:
http://kazaj.ir/find.php?item=1.19.52.fa
برگشت به اصل مطلب