روستای کزج- اخبار و رویدادها
درج تعدادی از تصاویر روستا در سایت خبری تابناک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1390/7/25 | 
تعدادی از تصاویر تهیه شده توسط خانم فاطمه عسکری کزج به سایت خبری تابناک ارسال شده و در این پایگاه منتشر شدند.
برای مشاهده این تصاویر که اخیرا گرفته شده اند، اینجا را کلیک کنید.
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه روستای کزج:
http://kazaj.ir/find.php?item=1.19.53.fa
برگشت به اصل مطلب