روستای کزج- اخبار و رویدادها
بحث و گفتگو درباره انتخابات

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فعالیت ویژه پایگاه برای انتخابات آغاز شد. در این راستا لینک افراد نامزد نمایندگی معرفی شده و همچنین بخش ویژه گفتگوی سیاسی برای دریافت و انتشار نظرات کاربران فعال شد. برای بحث و گفتگو در مورد انتخابات و افراد اینجا را ببینید.
نشانی مطلب در وبگاه روستای کزج:
http://kazaj.ir/find.php?item=1.19.56.fa
برگشت به اصل مطلب