روستای کزج- تشکر و قدردانی
تشکر ویژه از آقای دکتر مولایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در دیداری پیش بینی نشده با آقای دکتر نصراله مولائی هشتجین که دارای مدرک دکتری تخصصی در رشته جغرافیای انسانی با گرایش برنامه ریزی روستایی هستند، ایشان استفاده از نتایج طرح بهسازی روستای کزج که توسط ایشان مطالعه و تدوین گردیده است برای انتشار در پایگاه را تایید فرمودند. قابل ذکر است بسیاری از مطالب توصیفی پایگاه از آثار ایشان برگرفته یا نسخه برداری شده است که جا دارد از زحمات ایشان تشکر نماییم.

دکتر مولایی دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت در سال های اخیر ضمن تدریس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تحقیقات، تألیفات و مقالات زیادی را ارائه نموده و طرح های پژوهشی درون و برون دانشگاهی، طرح های عمرانی متعددی انجام داده اند که عبارتند از :
فعالیت های اجرایی:

ـ 14 سال مدیر گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
ـ عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
عضوگروه علمی تخصصی رشته جغرافیا دانشگاه
عضو هیئت تحریریه فصلنامه محیط زیست دانشگاه
عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد واحد رشت
عضوشورای انفورماتیک دانشگاه
ـ مشاورحقیقی درسازمان مدیریت استان گیلان وحوزه معاونت عمران سازمان جهادسازندگی استان گیلان
دکتر نصراله مولای هشجین هم اکنون نیز در دانشگاه فوق به صورت مستمرفعالیت خویش ادامه می دهند.
  
 تالیفات ومقالات:
- تألیف کتاب در زمینه تخصصی جغرافیا : 4 جلد
- مقالات چاپ شده در مجلات : 18 مقاله
- مقالات ارائه شده در مجامع علمی : 16 مقاله
- طرح های درون و برون دانشگاهی : 6 طرح
- مدیر و مجری طرح های عمرانی : 59 طرح
نشانی مطلب در وبگاه روستای کزج:
http://kazaj.ir/find.php?item=1.25.46.fa
برگشت به اصل مطلب